Εύκολη διασύνδεση με το e-Shop σας!

Για την διασύνδεση του e-Shop σας με το Clever Point, μπορείτε να βρείτε τα επίσημα Plugins που έχει αναπτύξει η ομάδα μας για τις μεγαλύτερες πλατφόρμες eCommerce!

Woocommerce Plugin

CS-Cart Plugin

Prestashop Plugin

Magento 2 Plugin

Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιείτε κάποια από τις παραπάνω πλατφόρμες και χρειάζεστε Custom λύση
για τη διασύνδεση με το e-Shops σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!