Για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης στο σημείο, δεν ευθύνεται το Clever Point

Το Clever Point δεν είναι εταιρεία courier. Τα δέματα, προς τα σημεία μεταφέρονται από την εταιρεία
Courier με την οποία συνεργάζεται το eShop από το οποίο ψωνίσατε.